top of page

#AnywhereWithJT - Post Campaign Report

Marking the 4th milestone of J&T Express in Vietnam market, J&T Express has launched the #AnywhereWithJT campaign with the participation of 7 Southeast Asian countries. The campaign with the short message "Chỉ cần nằm trong lãnh thổ Việt Nam, J&T Express đều có thể giao đến được" has reached more than 40% of Internet users in Vietnam.

0. AD MATERIAL


Credit:

  • Project management – Thi Vũ Phi Bảo

  • Client: J&T Express – Thương hiệu chuyển phát nhanh quốc tế.

  • Partner: TikTok, Blue Agency Vietnam, DMV Agency.

  • Phạm vi triển khai: Toàn quốc

Thi Vũ Phi Bảo

Strategic Planner – J&T Express Việt Nam

bottom of page