top of page
thumbnail social shopping.png

SOCIAL SHOPPING

Hỗ trợ KOC/Influencer tự tin xây dựng thương hiệu cá nhân với Social Push package trên toàn bộ các nền tảng mạng xã hội: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Telegram, Shopee, Twitter:

​INSTAGRAM

  • Instagram

​Instagram

Like Instagram

____________________

Server 1 (Lên chậm)
Server 2 (Lên siêu tốc)
Server 4 (Sale giá. Lên tốt)

60    VND
54    VND
29    VND

​Instagram

Follow Instagram

____________________

Server 1 (Sub việt [ 2k /24 giờ])
Server 2 (Sub việt BH 1 tháng. Siêu tốc - [ 30k /24 giờ ])
Server 4 (Sub việt Sale giá. [ 10k-30k /24 giờ])

86    VND
83    VND

 

44    VND

​Instagram

Comment Instagram

____________________

Server 1

1.020    VND

​Instagram

View Instagram

____________________

Server 3 (View Video+REEL+IGTV)
Server 1 (View Video+REEL+IGTV)
Server 6 (View story)

5    VND
3    VND
3    VND

TIKTOK

  • TikTok

TikTok

Like TikTok

____________________

Server 3 (Lên nhanh. [ 2k-10k/24h])
Server 4 (Like việt [500/24 giờ])
Server 5 (Like việt, [200/24 giờ] )

51    VND
54    VND
36    VND

TikTok

View TikTok

____________________

Server 2 (Giá Rẻ)
Server 4 (Siêu rẻ.)
Server 5 (Nhanh)

2    VND
1    VND
3    VND

TikTok

Share TikTok

____________________

Server 1 (ổn định - [ 1.000.000 share/24 giờ ])
Server 2 (Siêu rẻ [ 1.000.000 share/24 giờ])

29    VND
 

3    VND

TikTok

Share livestream TikTok

____________________

Server 1

18    VND

TikTok

Follow TikTok

____________________

Server 5 (Sub việt, [ 1000-200/24 giờ ]. [ SALE ] )
Server 6 (Sub việt - [ 1k-2k/24 giờ ] )

62    VND
 

90    VND

TikTok

Comment TikTok

____________________

Server 2 (ổn định)

765    VND

TikTok

Mắt livestream TikTok

____________________

Server 2
Server 3 (Sale)

39    VND
29    VND

TikTok

Yêu thích video TikTok

____________________

Server 1
Server 2 (VIP Like Việt)

14    VND
36    VND

FACEBOOK

  • Facebook

Facebook Buff

Like bài viết speed

____________________

Server 6 (Like việt, Lên nhanh nhất.)
Server 1 (Like việt-like nhanh)
Server 7 (Like việt. Lên trung bình.)
Server 9 (Like việt-sale)
Server 2 (Via việt. Tốc độ tốt)
Server 3 (Like việt, Lên nhanh)
Server 8 (Like việt. lên chậm đều)

57    VND
26    VND
14    VND
6    VND
26    VND
18    VND
9    VND

Facebook Buff

Sub trang cá nhân speed

____________________

Server 4 (Lên ổn định [bh 30day.])

57    VND

Facebook Buff

Sub trang cá nhân VIP

____________________

Server 3 (Sub việt -BH 3 tháng - [ 10.000sub /24 giờ ] )
Server 4 (Sub việt - BH 3 tháng - [ 3.000sub /24 giờ ])
Server 10 (Sub Via việt- [ 25.000/24 giờ] BH 1 tháng)
Server 6 (Sub Via việt- [ 10.000/24 giờ] BH 1 tháng)
Server 7 (Sub Via việt [ 500-2k/ 24 giờ ] BH 7 ngày)

50    VND


36    VND


51    VND


44    VND


21    VND

Facebook Buff

Tăng Like comment

____________________

Server 1 (Chọn reaction - Ổn định-Có cho phép dồn đơn.)
Server 2 (Chọn reaction - Gói nhỏ lên nhanh.)
Server 3 (Chọn reaction - Tốc độ cao-Cho phép dồn đơn.)

83    VND
 

36    VND
 

167    VND

Facebook Buff

Share bài viết

____________________

Server 3 (Share việt giá rẻ)
Server 1 (Chất lượng tốt, Phù hợp share cuộc thi)
Server 2 (có thể kèm nội dung khi share. [ Không hỗ trợ video. ])
Server 6 (Siêu tốc - có hỗ trợ dồn đơn)

383    VND
1.530    VND

 

1.020    VND
 

510    VND

Facebook Buff

Checkin fanpage

____________________

 Server 1 (Bảo trì)

1.275    VND

Facebook Buff

Tăng member group

____________________

Server 1 (Via việt- Lên luôn không phải đợi.)
Server 4 (Via avatar [ 10k-50k/ 24 giờ.])
Server 6 (Member ảo -thường done trong ngày)

44    VND
 

57    VND
 

32    VND

Facebook Reel

Tăng Comment reels

____________________

Server 2 (Việt nam)

383    VND

Facebook Reel

Tăng Share reels

____________________

Server 2 (Share việt)

509    VND

Facebook Bot

Love và comment story

____________________

Unit = 3.060 VND/ngày | Package tháng | Tối đa 2000 cảm xúc/ngày

137.700    VND

Mắt lives - View video

Tăng view video

____________________

Server 2 (Siêu rẻ.)
Server 3 (100K-300k view/ 24 giờ)
Server 4 (100K-400k view/ 24 giờ)
Server 5 (Giảm giá)

11    VND
18    VND
50    VND
21    VND

Mắt lives - View video

View Facebook story

____________________

View ảo, giúp bài đẩy lên bảng tin 24h tốt hơn | Tốc độ lên nhanh

17    VND

Facebook Buff

Like bài viết VIP

____________________

Server 1 (Chọn reaction - Tăng chậm)

123    VND

Facebook Buff

Like Sub Fanpage speed

____________________

Server 1

83    VND

Facebook Buff

Like Sub Fanpage VIP

____________________

Server 1 (Tốt nhất- [ Tốc độ 3000/ 24 giờ ] -BH 1 tháng)
Server 10 (via nuôi -BH 7 day [ 25.000 / 24 giờ ])
Server 6 (via nuôi -BH 7 day [ 10.000 / 24 giờ ])
Server 7 (via nuôi - BH 7 day [ 3.000 /24 giờ ])

51    VND
 

51    VND
 

44    VND
 

21    VND

Facebook Buff

Tăng Comment

____________________

Server 1 (Lên tự nhiên)
Server 2 (Giá Sale. Tốc độ tốt . [50.000 cmt/1 ngày])
Server 4 (Hỗ trợ nhãn dán sticker (Không hỗ trợ video))
Server 5 (Lên siêu tốc - hỗ trợ dồn đơn)

1.658    VND
383    VND

 

510    VND
 

459    VND

Facebook Buff

Đánh giá 5 sao

____________________

Server 2 (Chất lương tốt-chậm)
Server 3 (NHANH-Tốt Nhất. Có hỗ trợ page profile [ 100-1k review /24 giờ])

4.080    VND
1.020    VND

Facebook Buff

Share livestream group

____________________

Server 1
Server 2 (Chất lượng tốt hơn)

638    VND
1.020    VND

Facebook Reel

Tăng Like reels

____________________

Server 1 (Like việt siêu tốc.)
Server 2 (Like việt)

26    VND
11    VND

Facebook Reel

Tăng View reels

____________________

Server 2 

39    VND

Facebook Bot

Bot cảm xúc và comment

____________________

Unit = 2.210 VND/ngày | Package tháng | Tối đa 200 cảm xúc/ngày

99.450    VND

Mắt lives - View video

Buff mắt livestream V2

____________________

Server 3 (Khả dụng: 8975) (VIP)
Server 2 (Khả dụng: 8975) (Thường)
Server 4 (Khả dụng: 43540) (Thường dư mắt [ nên set 1 lần không chia nhỏ số lượng])
Server 5 (Khả dụng: 19596) (rẻ - [ nên set 1 lần không chia nhỏ số lượng])

8    VND
6    VND
9    VND

 

 

5    VND

Mắt lives - View video

View 600p-15K tương tác

____________________

600k phút+15K TT - SV Thường
600k phút - SV Rẻ
15k tương tác

2.550.000    VND
2.167.500    VND
459.000    VND

z3636828413234_10eb1af72b8db843b38c957e8ec18292.jpg
z3636828413340_f0187c9f3ecd309826bc5b30ea943ce3_edited.png
z3636828407126_9fe164c34fe0cb83e6bbed03b4a9eac9.jpg
z3636828410198_919777214b8ef967643745bc3b1a3b92.jpg
bottom of page